SPID dobio predstavnike u Hrvatskom audiovizualnom vijeću

Sa usvajanjem novog Zakona o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine, broj 61/18) koji je stupio na snagu 19. srpnja 2018. godine, Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela postao je jedna od strukovnih udruga koje imaju svoje predstavnike u Hrvatskom audiovizualnom vijeću. Hrvatsko audiovizualno vijeće jedno je od tri tijela koja upravljaju radom Hrvatskog audiovizualnog centra, kroz odlučivanje o raspodjeli sredstava za programske djelatnosti i drugim bitnim pitanjima za domaću audiovizualnu industriju. Osim toga, Hrvatsko audiovizualno raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva i komplementarnih djelatnosti, a na prijedlog Umjetničkog vijeća donosi odluku o raspodjeli sredstava za proizvodnju audiovizualnih djela i komplementarnih djelatnosti. Ostale aktivnosti Hrvatskog audiovizualnog vijeća uključuju imenovanje umjetničkih savjetnika, donošenje godišnjeg plana provedbe Nacionalnog programa te raspravljanje o svim važnim pitanjima za audiovizualne djelatnosti na prijedlog ravnatelja.

Budući da su sredstva koja se dodjeljuju Javnim pozivom nastala izdvajanjem iz državnog proračuna te iz zakonom propisanih davanja korisnika audiovizualnih usluga, članstvo ovog tijela sastoji se od predstavnika strukovnih udruga proizvođača audiovizualnih usluga (filmskih djelatnika, redatelja, producenata, snimatelja) te od predstavnika svih koji od proizvodnje audiovizualnih djela imaju direktnu korist (kabelskih i nacionalnih televizija, internetskih i telekom-operatera, kinoprikazivača i distributera). Uključivanjem predstavnika svih sudionika hrvatskog audiovizualnog sektora u rad Hrvatskog audiovizualnog vijeća nastojao se stvoriti demokratičan, transparentan i pravedan sustav koji će i proizvođačima i korisnicima omogućiti aktivno sudjelovanje u donošenju odluka o raspodjeli sredstava.

Članovi Vijeća imenuju se temeljem Javnog poziva za imenovanje članova i zamjenika članova Hrvatskog audiovizualnog vijeća prema članku 35. Zakona o audiovizualnim djelatnostima. Mandat članova Vijeća je četiri godine.