Pristup europskoj bazi scenarističkih ugovora za članove/ice SPID-a

FERA (Federation of European Film and TV Directors) i FSE (Federation of Screenwriters in Europe) predstavljaju:

Europsku bazu scenarističkih ugovora!

FERA (Federation of European Film and TV Directors) i FSE (Federation of Screenwriters in Europe) predstavljaju Europsku bazu scenarističkih i redateljskih ugovora koja je nastala u suradnji sa UNI MEI i uz financijsku podršku Europske komisije.

Baza predstavlja suradnički online alat kojemu pristup imaju isključivo članovi i članice strukovnih udruga koje su dio organizacija FSE i FERA. S obzirom na to da je SPID od 2018. član FSE-a, to znači da pravo pristupa imaju i naši članovi i članice.

Baza sadržava 46 anonimiziranih scenarističkih i redateljskih ugovora iz 23 europske zemlje. Svi ugovori su dostupni na engleskom jeziku, rastavljeni su po člancima i klasificirani u nekoliko kategorija koje omogućuju usporedbu pojedinačnih uvjeta i mjera. Primjerci variraju od “idealnih” ugovora do ugovora koji su trenutno u upotrebi.

Baza je komparativni alat namijenjen za upotrebu profesionalnih organizacija prilikom pregovaranja i osigurava podatke o tome na koji se način ugovori sastavljaju u drugim zemljama i u kasnijoj će fazi, osim individualnih ugovora, uključivati i kolektivne sporazume. Ideja ove baze je usklađivanje scenarističkih i redateljskih ugovora na europskoj razini. Baza će redovito biti nadopunjavana novim ugovorima i sporazumima i u tom smislu predstavlja work-in-progress.

Bazi možete pristupiti na ovom linku.

Brošura

Osim baze, FERA i FSE kreirali su i informativnu brošuru u kojoj su navedene sve ugovorne stavke koje moraju biti jasno istaknute u svakom audiovizualnom autorskom ugovoru. Svaka od sekcija vezana je za jedan od termina iz baze ugovora što omogućuje da ih autori i autorice lako povežu sa postojećim ugovornim stavkama u primjercima ugovora u nizu europskih zemalja.

Brošuri možete pristupiti na ovom linku.