Predstavljanje SPID-a na 24. Danima hrvatskog filma

U subotu 25. travnja u 12 sati u kinu Europa, u sklopu 24. Dana hrvatskog filma, javno je predstavljen SPID – Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela, prvo strukovno udruženje scenarista, dramatičara i dramaturga u Hrvatskoj, općenito svih onih koji pišu umjetnička i autorska djela za film, kazalište, televiziju, radio, internet, strip i nove medije.

SPID je osnovan u ožujku 2015. godine, a iza njega stoji zajednička inicijativa scenarista i dramatičara izvorno okupljenih oko scenarističkog projekta Palunko Hrvatskog filmskog saveza i Ogranka dramskih pisaca i scenarista Hrvatskog društva dramskih umjetnika. Na DHF-u će osnivačka grupa sve zainteresirane upoznati s vodstvom, petogodišnjom strategijom, planom rada za prvu godinu te svim potrebnim informacijama o učlanjenju.

Udruženje nastaje s vizijom da okupi zajednicu pisaca izvedbenih djela koja će aktivno sudjelovati u domaćim i međunarodnim kulturnim i kreativnim industrijama. Misija je udruženja promicanje prava i obveza pisaca izvedbenih djela zalažući se za to da njihov rad bude poštovan i sustavno podržavan, adekvatno vrednovan te prikladno zaštićen učinkovitom primjenom Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Ciljevi su SPID-a da u suradnji s pravnim stručnjacima pruža mehanizme zaštite scenarističkih autorskih prava, da uspostavi standard autorskih ugovora koje pisci potpisuju s produkcijskim, kazališnim, televizijskim i izdavačkim kućama, da donese strukovne cjenike, da sudjeluje u radu srodnih međunarodnih organizacija te da se zalaže za edukaciju pisaca izvedbenih djela o njihovim pravima.

SPID počinje sa svojim djelovanjem u trenutku  kada, uz brojne druge socioekonomske faktore koji pogađaju kulturu i umjetničku djelatnost, poseban izazov predstavlja osjetljivo područje autorskog i srodnih prava u domeni interneta i novih medija. U svijetu su upravo scenaristi i pisci izvedbenih djela pioniri kreativnosti u tom području pa na njima leži i specifična odgovornost da se,  uz zalaganje za vlastita prava, angažiraju i oko donošenja strukovnih principa i okvira za buduće autorskopravne i tržišne regulative na hrvatskoj i europskoj razini.

Predsjednica SPID-a je Zinka Kiseljak, članovi Upravnog odbora su Jasmina Kallay, Sanja Kovačević i Uroš Živanović, a tajnica je Lana Šarić. Uz njih, u drugim osnovnim tijelima udruženja su i Sandra Antolić, Anita Čeko, Milijan Ivezić, Ivor Martinić, Jelena Paljan, Tomislav Zajec i Jasna Žmak.