Novi SPIDov i Kulturpunktov program – Kritička dramaturgija

Program Kritička dramaturgija nastaje u suradnji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela te udruge Kurziv, nakladnika portala Kulturpunkt. Kritička dramaturgija proizlazi iz dijeljenog interesa za umjetničke prakse koje svoj neposredni kontekst promišljaju kritički, zamišljajući i promišljajući drukčije, nehijerarhijske metode rada i suradnje u filmu i izvedbenim umjetnostima. U tri međusobno povezana tematska bloka, program obuhvaća niz (mikro)političkih fokusa (reciklirani film, feministička dramaturgija i kolaborativna kritika). Svaki od ovih fokusa promišljat će se u formatu radnih grupa (suradničkih procesa otvorenih svima zainteresiranima) te kroz tri javna razgovora.

Radne grupe održavaju se u popodnevnim terminima i traju dva dana. Za sudjelovanje na radnim grupama obavezne su prijave na mail prijave.kurziv@gmail.com najkasnije do 24. lipnja. U prijavi je potrebno napisati nekoliko rečenica o sebi i naznaku o tome za koju radnu grupu se šalje prijava. Više o svakoj radnoj grupi i rasporedu programa donosimo u nastavku.

Program zajednički kuriraju i organiziraju Hana Sirovica i Nina Gojić, a odvija se od 27. lipnja do 2. srpnja u prostorima Centra mladih Ribnjak, Kinokluba Zagreb i u parku ispred kluba Booksa. 

 

O KONCEPTU:

Kritička dramaturgija zamišljena je kao prostor susreta za sve one koje zanima zamišljanje i prakticiranje alternative tradicionalno hijerarhijskoj proizvodnji u filmu i izvedbenim umjetnostima, kao i u njihovoj kritičkoj refleksiji. Pored toga, težišta Kritičke dramaturgije ciljano predstavljaju otklon od odavno zastarjelog i suvišnog ideala objektivnosti, koji je i dalje prisutan u odnosu kako na dramaturški tako i kritičarski rad – bilo predodžbom objektivnog kritičara_ke koji iz neutralne pozicije ima (pr)ocijeniti određeni umjetnički rad, bilo predodžbom dramaturga_inje kao „vanjskog“ oka čija je uloga da jednako tako neutralno sudjeluje u umjetničkom stvaranju. Nasuprot tome, zanimaju nas pristupi koji su svjesni vlastite pozicije, koji svjesno rade na (prijeko potrebnoj) demontaži privida objektivnosti i razvijaju horizontalne modele proizvodnje. S jedne strane, to su kolaborativne stvaralačke prakse, koje propituju viziju umjetničkog područja kao prostora u kojem postoje jasne podjele uloga. S druge strane, radi se o pristupima utemeljenim na principima inkluzivnosti i intersekcionalnosti koji zamišljaju i prakticiraju moguće pomake u načinima umjetničke i kritič(ars)ke proizvodnje. Kritička dramaturgija istražuje probleme autorstva i dehijerarhizaciju modela umjetničkog i kritič(ars)kog stvaranja u tri segmenta: reciklirani film, feministička dramaturgija i kolaborativna kritika. 

Slijedeći ove fokuse, radne grupe u sklopu Kritičke dramaturgije bavit će se potencijalom kina kao alata u političkoj borbi (uz vodstvo filmskih radnica Karle Crnčević i Darije Blažević), principima feminističkog dramaturškog mišljenja (uz vodstvo plesne umjetnice Ane Dubljević) te kritičkim pisanjem kao kolaborativnom i kolektivnom praksom (uz vodstvo kolektiva Critical Interruptions, koji čine umjetnice i istraživačice Diana Damian Martin i Bojana Janković).

Na prijavu za radne grupe pozivamo dramaturge_inje i ostale umjetnike_ce, kritičare_ke i sve koje zanima pisanje i reflektiranje o izvedbi i filmu, studente_ice i kulturne radnike_ce umjetničkih i društveno-humanističkih opredjeljenja, kao i sve ostale koji imaju interes za probleme koje istražujemo kroz ovaj program.


Critical Interruptions @ Steakhouse Live, fotografija: Manuel Vason

 

RASPORED

  • Reciklirani film 

Radna grupa | 27. i 28. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak

voditeljice: Karla Crnčević i Daria Blažević

Otvoreni razgovor i projekcija recikliranog, političkog filma | 29. 6. | 20 h | Kinoklub Zagreb 

sudjeluju: Daria Blažević, Karla Crnčević, Lucija Klarić

 

  • Feministička dramaturgija

Radna grupa | 29. i 30. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak

Voditeljica: Ana Dubljević

Razgovor i promocija knjige Feministički pornopejzaži | 1. 7. | 18.30 h | Centar mladih Ribnjak

Sudjeluju: Pia Brezavšček, Ana Dubljević, Ana Fazekaš

 

  • Kolaborativna kritika 

Radna grupa | 1. 7., 15 – 18 h | 2. 7.,  13 – 17 h | Centar mladih Ribnjak  

Voditeljice: Diana Damian Martin i Bojana Janković (kolektiv Critical Interruptions)
2. 7. | 20 h | klub Booksa

Javna tribina o kolaborativnom kritičkom radu

Sudjeluju: kolektiv Critical Interruptions (Diana Damian Martin i Bojana Janković), Kulturpunktov kritičarski kvadrilog (Agata Juniku, Jasna Jasna Žmak, Una Bauer, Goran Pavlić), Hana Sirovica

 

OPISI RADNIH GRUPA I BIOGRAFIJE VODITELJICA:

Reciklirani film

27. i 28. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak

Radna grupa | voditeljice: Karla Crnčević i Daria Blažević

Radna grupa recikliranog filma bazirat će se na idejama izgrađenima oko militant cinema (prijevod: militantni, politički, aktivistički film) koji se razvijao krajem šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u različitim geopolitičkim kontekstima.

Bavit će se potencijalom kina kao alata u političkoj borbi, kino događajima i modelima cirkulacije slike u transkontinentalnom, internacionalnom i domaćem kontekstu. Pregledom različitih pristupa filmskim materijalima i tehnikama obrade, te detekcijom različitih metodologija rada s kamerom i filmskom platnom – promišljat ćemo na koji način danas možemo raditi s medijem filma.

Koncentirat ćemo se na niskobudžetne proizvodne uvjete i tehnike reciklaže materijala. Primarno ćemo se baviti obranom loše slike te misliti kako ju možemo koristiti i čitati. Interpretacija filmske slike neodvojiva je od načina na koji se ona proizvodi i distribuira. Praksama korištenja različitog audiovizualnog materijala možemo detektirati proizvodne odnose ili razumjeti postojeće – također učiti misliti različite forme koje vidimo i čujemo.

Kao poveznica s lokalnim kontekstom, predstavit će se djelovanje Kinokluba Zagreb, te povući paralele između spomenutih praksi i KKZ-ovog alternativnog produkcijskog modusa, čija je svrha proizvodnja autorskog filma.  

Prijave se šalju putem maila (koji je potrebno nasloviti “Reciklirani film” na prijave.kurziv@gmail.com do 24. lipnja.

O voditeljicama:

Karla Crnčević radi kao filmska i kulturna radnica u različitim uvjetima proizvodnje. Članica je Centra za dramsku umjetnost te jedna je od osnivačica i organizatorica Unseen festivala koji se bavi prikazivačkim i kulturnim politikama, te revitalizacijom kino prostora. Završava prvi dugometražni film te radi na dva kratka. Trenutno je na master studiju filmske arhivistike u Baskiji.

Daria Blažević završila je preddiplomski studij Filmske i televizijske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, te diplomski studij Režije na Filmskoj akademiji u Beču. Predsjednica je Kinokluba Zagreb, te suosnivačica i voditeljica umjetničke organizacije Kadromat, u sklopu koje djeluje i kao producentica filmskih i multimedijskih projekata. Njeni kratki filmovi prikazivani su na domaćim i međunarodnim festivalima, a u Hrvatskoj je nagrađena na Zagreb Film Festivalu, Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva i festivalu Kratki na brzinu. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i Društva hrvatskih filmskih redatelja, u kojem djeluje kao predsjednica Odbora za autorska prava.  

 

Feministička dramaturgija

29. i 30. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak

Radna grupa | voditeljica: Ana Dubljević

Rad grupe baziraće se na tekstualnim materijalima knjige „Feministički pornopejzaži. O feminističkom dramaturškom mišljenju u praksi plesa i performansa“ Ane Dubljević. Knjiga nas poziva da, kao polazište za refleksiju i diskusiju, posmatramo (feminističku) dramaturgiju, ne samo kao produkciju značenja na sceni, već i šire, kao zajedničku praksu mišljenja-osećanja unutar procesa stvaranja, organizacije, produkcije i diseminacije dela. Poglavlja koja se bave pejzažnom dramaturgijom kao primerom mogućeg scenskog dramaturškog modela, zatim mikropolitikama unutar procesa, kao i principima feminističkog dramaturškog mišljenja koje autorka mapira u sopstvenom praktičnom radu, poslužiće kao problemska platforma za rad grupe.

Ako u odnosu sa publikom napustimo autoritet jedne centralne tačke posmatranja, može li nam feminističko dramaturško mišljenje pomoći da ga, istovremeno i s namerom, napustimo i u radnom procesu? Kako vodimo procese bazirane na praksama zadovoljstva i brige sa (care with), one vodjene ne efikasnošću, već ko-egzistiranjem u neslaganju, one što daju prostor neizvesnostima uprkos strahu, jer upravo tu vide prostor slobode? Da li i kako takvi drugačiji procesi mogu da proizvedu drugačije predstave? Učesnice_i su pozvane_i da reflektuju i podele primere iz svojih umetničkih praksi i mapiraju probleme i potencijale ovakvog pristupa.

Prijave se šalju putem maila (koji je potrebno nasloviti “Feministička dramaturgija” na prijave.kurziv@gmail.com do 24. lipnja.

O voditeljici:

Ana Dubljević je umetnica iz Beograda koja radi u poljima plesa, koreografije i performansa. Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih strukovnih studija u Beogradu, i magistrirala koreografiju i izvođenje na Institutu za studije primenjenog pozorišta u Giessenu, Nemačka, sa statusom gostujuće studentice na master programu Dramaturgija izvedbe na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Svoje je radove izvodila je na festivalima na Balkanu i širom Evrope, a u svojim skorijim radovima, Ana se bavi pitanjima umetničke saradnje i istraživanjima različitih načina stvaranja u nehijerarhijskim strukturama. 

Od 2006. je saradnica Stanice servisa za savremeni ples u Beogradu. Kao aktivna članica, doprinela je razvoju i vidljivosti beogradske plesne scene, bila je ko-kustoskinja Kondenz Festivala savremenog plesa i performansa, i doprinela je razvoju neformalnog plesnog obrazovanja u Srbiji svojim mentorskim veštinama. Pored koreografskog rada, poslednjih godina Ana nastavlja da razvija svoja praktična i teorijska istraživanja o feminističkoj dramaturgiji u plesu i performansu. Krajem 2021. izdaje knjigu “Feministički porno-pejzaži, o feminističkom dramaturškom mišljenju u plesu i performansu” u izdanju Stanice servisa za savremeni ples, uz podršku APAP prigrama The Feminist Futures, a rad na ovoj temi proširuje i kroz radionice u 2022. godini. Ana je ljubiteljka erotske poezije i nada se planetarnom generalnom štrajku.

 

Kolaborativna kritika

1. 7., 15 – 18 h | 2. 7., 11 – 17 h | Centar mladih Ribnjak  

Radna grupa | voditeljice: Bojana Janković i Diana Damian Martin (kolektiv Critical Interruptions)

Na radnoj grupi pod vodstvom kolektiva Critical Interruptions istražit ćemo kritičko pisanje kao kolektivnu praksu te ćemo propitivati političke, materijalne i poetičke implikacije takvog pristupa. 

U ovoj radnoj grupi razmatramo odnose između kolektivnosti i kolaborativnosti u kritici: predlažemo kritiku kao pisanje sa, ili pored, ili uz izvedbu i umjetnost, radije nego kao procjenjivanje ili prosuđivanje o njoj. Isto tako, istražit ćemo porozne odnose između različitih ekologija znanja, cirkulacije ideja i prostora za susrete i zajedničko mišljenje. Zanimaju nas strukturni odjeci kolektivnog pisanja i destabilizacija monilitnih pristupa kritici  u teoriji, praksi kao i njenom rabljenju u suvremenoj kulturi.

Tijekom radne grupe, raspravljat ćemo o različitim oblicima kolektivnog pisanja, pokušati pisati kao kolektiv, i istražiti sljedeća pitanja: 

  • Koji je odnos i razlika između kolektivnog i kolaborativnog pisanja? Može li nam diskusija o tom pitanju otvoriti nove ulaze u promišljanje odnosa između između izvedbe, publike i kritike? 
  • Što je kolektivno autorstvo, što su mu izazovi i kako pišemo zajedničkim glasom?
  • Kako kolektivnost mijenja rad kritike? Kako utječe na materijalne uvjete tog rada i kakve mu izazove predstavlja?
  • Kakva je politika kolektivne kritike? U postojećim strukturama umjetnosti i izvedbenog pisanja, što ona odbija, a što prihvaća? 

Radna grupa namijenjena je svima koje zanima pisanje o izvedbi, kazalištu i umjetnosti, podjednako studentima i profesionalcima. Prethodno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet za sudjelovanje. Nakon prvog dana radne grupe, zajedno ćemo pogledati rad Emotional Dislocation umjetnice Fette Sans u Galeriji Nova, u sklopu programa festivala Organ vida.

Govorna komunikacija u radnoj grupi održava se na engleskom jeziku, no pisanje će biti moguće i na drugim jezicima. Za prijavu je potrebno poslati nekoliko rečenica o sebi, dosadašnjem iskustvu pisanja i motivaciji za sudjelovanje. Ako je moguće, priložite i primjer svog spisateljskog rada, ili kulturnog/umjetničkog rada druge vrste (link ili dokument, na bilo kojem jeziku). Prijave se šalju putem maila (koji je potrebno nasloviti “Kolaborativna kritika” na prijave.kurziv@gmail.com do 24. lipnja.

O voditeljicama:

Critical Interruptions je migrantski kolektiv zainteresiran za istraživanje nekonvencionalnih i eksperimentalnih kritičkih praksi, a osnovale su ga Diana Damian Martin i Bojana Janković. Critical Interruptions govore, izvode, pišu i misle o migracijama, granicama, internacionalizmu, istočnoeuropskim identitetima i dijasporskim kulturama.

Diana Damian Martin je umjetnica i istraživačica. Sudjeluje u radu srpsko-rumunjskog kritičkog kolektiva Critical Interruptions i komiteta za umjetničko istraživanje Generative Constraints te je organizatorica u inicijativi Migrants in Culture. Urednica je nekoliko publikacija: Critical Interruptions Vol 1 (LADA 2018), (states of) wake: dedicating performance (performance space 2018) i On Time: SPILL Reader (Pacitti 2018). Suradnica je Međunarodne udruge kazališnih kritičara i inicijativa Something Other i The Department of Feminist Conversations. Često kolaborativno sudjeluje u radu alternativnih obrazovnih programa u umjetnosti, u suradnji s festivalima poput SPILL (UK), Trouble (Bruxelles), Stamsund (Norveška), FITEI (Porto). Trenutno je izvanredna profesorica izvedbenih umjetnosti na londonskoj Royal Central School of Speech and Drama, na kojoj drži kolegij o eksperimentalnoj umjetnosti i izvedbi. 

Bojana Janković je umjetnica i spisateljica s interesom za temu migracija, a živi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njezine izvedbe, instalacije, tekstovi i nesvrstani radovi predstavljeni su u fizičkim i digitalnim prostorima u Ujedinjenom Kraljevstvu i međunarodno, uključujući Tate Modern (London), Center for Art on Migration Politics (Kopenhagen), te u suradnji s Home Live Art (Hastings) i Performing Arts Hub (Norveška). Bojana je dio Critical Interruptions, srpsko-rumunjskog kritičkog kolektiva, kao i mreže Migrants in Culture, koja se bavi organiziranjem protiv režima granica u kulturnom sektoru. Znanstvena je suradnica u Centre for Contemporary Art u Derryju, i doktorandica pri londonskoj Royal Central School of Speech and Drama, gdje se bavi istraživanjem izvedbe istočnoeuropskih identiteta u radu migrantskih umjetnica_ka. 

 

Zahvaljujemo Centru mladih Ribnjak, klubu Booksa i Kinoklubu Zagreb na prostornoj podršci.

Program je realiziran sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba i Zaklade Kultura Nova u sklopu projekata Kritička dramaturgija, Kritika – jučer danas sutra i Svijet oko nas – očuvanje kritičarskog dijaloga.