Nove potpore za umjetnike “treće” kategorije

Ministarstvo kulture i medija napokon je objavilo Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, a nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

Cjelokupni tekst poziva možete pronaći ovdje, a mi niže donosimo njegove ključne stavke i korake za prijavu! Odmah napominjemo da se prijava vrši putem strukovnih udruga koje potom sve svoje članove kolektivno prijavljuju Ministarstvu.

Osnovni kriteriji za sve umjetnike:
– članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. lipnja 2020. godine
– član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
– član može obrazložiti prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
– član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
– član je ostvario ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu većem od 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn.
– član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Specifični kriterij za članove SPID-a:
Podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć mora dokazati da se audiovizualnom i/ili izvedbenom djelatnošću bavi profesionalno, tj. da mu je audiovizualna i/ili izvedbena djelatnost glavno zanimanje. Kao kriterij za dokazivanje navedenog, podnositelj zahtjeva morat će predočiti dva profesionalna autorska i/ili izvođačka ugovora za posao iz područja audiovizualne i/ili izvedbene djelatnosti. Kako bi se dokazao kontinuitet profesionalnog djelovanja, ugovori se moraju odnositi na posao koji se odrađivao u periodu između 1.6.2018. i 31.12.2020. Iznimno, ukoliko iz profesionalnog autorskog i/ili izvođačkog ugovora proizlazi da se radi o većem projektu, tj. obavljanju posla na duži vremenski period, priznat će se i jedan ugovor.

Način prijave
Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge koje potom Ministarstvu kulture i medija dostavljaju popis članova za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Ministarstvo temeljem dostavljenog popisa te ispunjene prijavnice, sklapa sa strukovnom udrugom ugovor kojim se omogućuje dodjela sredstava na utvrđeni iznos.

Detaljne upute kako se prijaviti poslane su članstvu putem SPID newslettera. Prijave se zaprimaju do 19. veljače 2021. godine.