Članovi SPID-a od sada mogu ostvariti porezne olakšice

Temeljem zahtjeva SPID-a koji je upućen Ministarstvu kulture, a kojim je zatraženo uvrštavanje udruge na Popis umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, dana 15. prosinca 2016. godine Ministarstvo kulture uvrstilo je Savez senarista i pisaca izvedbenih djela (SPID) na navedeni Popis, sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96 – ispravak).

Prema tome, na temelju Zakona o porezu na dohodak te Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, umjetnik ili umjetnica koji ostvaruju autorsku naknadu za umjetničko djelo od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za drugi dohodak, imaju pravo na umanjenje primitka (bruto primitak koji sadrži porez na dohodak, možebitni prirez porezu na dohodak i iznos naknade za isplatu autoru) za ukupni iznos u visini 55% (neoporezivi dio autorske naknade 25% i porezno priznati paušalni izdaci za autorska djela 30%) i to pravo mogu koristiti pri obračunu, obustavi i uplati predujma poreza i isplati autorske naknade pod uvjetom da isplatitelj naknade u trenutku isplate raspolaže svim propisanim vjerodostojnim ispravama te pod uvjetima kojima se uređuju pitanja autorskih djela sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 167/03) i uz potvrdu nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu.

Za ostvarivanje navedenih olakšica, članovi i članice SPID-a trebaju, na temelju sklopljenog autorskog ugovora, od udruge zatražiti izdavanje potvrde kojom se potvrđuje da je uistinu riječ o umjetničkom djelu.

Kompletan popis umjetničkih strukovnih udruga ne temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice dostupan je na stranicama Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6320.